Ban giám hiệu

 

Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Ánh

 

NK 2017 - 2022

Ngày sinh: 16/5/1976

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 19B An Dương Vương, Phường 2, Đà Lạt

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán - Thạc sĩ QLGD

Năm vào ngành: 1998

Điện thoại: 02633 824644

Email: nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       

 

Phó Hiệu trưởng: Cô Bùi Thị Lan

 

NK 2017 - 2022

Ngày sinh: 05/7/1973

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: Khu tập thể Bưu điện số 02 Thông Thiên Học, Phường 2, Đà Lạt

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn, Thạc sĩ QLGD

Năm vào ngành: 1995

Điện thoại: 02633 834775

Email: buithilan@nguyendudalat.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Huyền

 

NK 2017 - 2022

Ngày sinh: 10/12/1979

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 52/6 Kim Đồng, phường 6, Đà Lạt

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa, Thạc sĩ QLGD

Năm vào ngành: 2001

Điện thoại: 02633 523579

Email: ngothihuyen@nguyendudalat.edu.vn

Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng