Giới thiệu

Hiệu trưởng: Cô Huỳnh Thị Mến
Năm sinh: 17/01/1961
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: 62/2 Thi Sách, Phường 6, Đà Lạt
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa
Năm vào ngành: 
Điện thoại: 0633 824644
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Kim Phượng
Năm sinh: 01/9/1962
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Lý Tự Trọng, Phường 2, Đà Lạt
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn; Thạc sĩ QLGD
Năm vào ngành: 
Điện thoại: 0633 523579
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Ánh
Năm sinh: 16/5/1976
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: 19B An Dương Vương, Phường 2, Đà Lạt
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Năm vào ngành: 1998
Điện thoại: 0633 834775
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng