Lưu luyến chia tay giáo viên nghỉ hưu

DSC 4119

 

DSC 4125

 

DSC 4130

DSC 4145

 

Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng