Cuộc thi tìm hiểu CCHC Tỉnh Lâm Đồng năm 2021

banner body
 
Thời gian thi từ ngày 01/11/2021 đến ngày 29/11/2021.
01/10/2021 05:27 CH

Thời gian thi từ ngày 01/11/2021 đến ngày 29/11/2021.

- Hàng tuần, bắt đầu từ 10h00’ sáng thứ 2, kết thúc và thông báo kết quả thi tuần vào lúc 9h30 sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.

- Tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải vào trung tuần tháng 12/2021.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân: Mỗi tuần thi có 10 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. (Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).

2. Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi tham mưu UBND tặng Bằng khen cho 03 đơn vị cấp huyện có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất (sau khi kết thúc 4 tuần thi).

Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng