Quyết định phân tuyến tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

 

 

1879 1.jpg1879 2.jpg1879 3.jpg

 

 

1879 5.1.jpg

1879 6.jpg

1879 7.jpg

 

 

1879 7.2.jpg

1879 11.jpg

 

 473 1.jpg

473 2.jpg473 3.jpg

 

473 4.jpg

473 5.jpg473 6.jpg

473 8.jpg

 

Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng