Quyết định và kế hoạch thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, năm học 2024-2025

3-18-2024 5-48-13 PM.jpg

 

3-18-2024 5-49-25 PM.jpg

 

3-18-2024 6-00-06 PM.jpg

 

3-18-2024 6-00-29 PM.jpg

 

3-18-2024 6-00-51 PM.jpg

 

3-18-2024 6-01-10 PM.jpg

 

3-18-2024 6-01-28 PM.jpg

Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng