Công tác gây quỹ “Tấm lòng vàng” là hoạt động thường xuyên trong các hoạt động của chi hội Chữ…
Giúp các em học sinh trong đội xung kích hội Chữ Thập Đỏ có một số kỹ năng sơ cứu…
        Trong ngày 3/4/2017, chi hội Chữ Thập Đỏ đã vận động khẩn cấp cho 1 trường hợp cháy nhà xảy…
Page 8 of 10
Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng