Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017

  1. Đ/c Trịnh Minh Quân…........…….,     Chủ tịch, phụ trách chung
  2. Đ/c  Nguyễn Thị Hiền…………….,    Phó chủ tịch, phụ trách công tác nữ công
  3. Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Lâm ………..,   UVBCH, Trưởng ban nữ công
  4. Đ/c Bùi Thị Lan ...................……..,      UVBCH, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn
  5. Đ/c Lê Thị Kim Quy .....…………..,    UVBCH, phụ trách công tác đời sống, nữ công
  6. Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung ...……..,    UVBCH, phụ trách công tác đời sống, nữ công
  7. Đ/c Đỗ Văn Quân ................……..,      UVBCH, phụ trách công tác hoạt động
  8. Đ/c Đào Duy Sinh ................……..,      UVBCH, phụ trách công tác hoạt động
  9. Đ/c Nguyễn Thị Thư ................…..,      UVBCH, phụ trách công tác đờisống
Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng