Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh năm Ất Dậu (1765), niên hiệu Cảnh Hưng…
Trường THCS Nguyễn Du được thành lập ban đầu là trường PTTH Bán công Nguyễn Du từ năm học 1990…
Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng